About

Trang https://ptth29b.wordpress.com ra đời không chỉ phục vụ môn học “Báo mạng điện tử” của lớp Phát thanh-Truyền hình k29b mà còn có mục đích là diễn đàn của lớp.

Kể từ nay, những bài tập, chuyên đề, những vấn đề thảo luận sẽ được đưa lên blog này. Hy vọng các bạn sẽ tích cực tham gia để blog của lớp hoạt động có hiệu quả, kết nối các thành viên và phục vụ thiết thực cho quá trình học tập!

Advertisements